Student Achievers

 

SCHOOL RECEIVED THE AWARD OF EXCELLENCE FOR PRODUCING 100% RESULTS IN BOTH X AND XII

AISSCE HIGH ACHIEVERS LIST- 2017

CLASS -12th

FIRST FIVE RANK HOLDERS

 

 

1.  K P MOHITH RAJ       :465 (93%)

2.  K N RAMYA                :424(84.8%)

3.  DHANYATHA M         :422 (84.4%)

4.  C T PAWAN                :402(80.4%)

5.  ADITHYA H SHETTY   :400(80%)

 

    AISSCE/AISSE HIGH AVHIEVERS LIST 2017                                         CGPA-10 CLASS X

 

1.    

 1.             ARUNDATHI MOHANAN

LEKHASHREE. H.J

SAMEEZA FARHAT

DHRITHI BHAT

KHUSHI.S.L

BEDRE.M.SAMARTH

G.S.SAMARTH

SHAKTHI.P.C

SAMYAM LOKAPRIYA.M.G

 SATWIK.H.S

 C.SRUSTI KUMAR

 AMEENA SADAF

 DHANYASHREE.J.K

 VEDIKA.N.D

 V.SWAMINATHAN

 MONISHA PRASAD

 GURUPRASAD.H.S

 MONISHA .M.R

 SAHANA.Y.D

 H.A.SPANDANA

 VIDYA VIJAY BHAT