Distinguished Passouts

 AISSCE HIGH ACHIEVERS LIST- 2017

CLASS -12th

FIRST FIVE RANK HOLDERS

 

 

1.  K P MOHITH RAJ       :465 (93%)

2.  K N RAMYA                :424(84.8%)

3.  DHANYATHA M         :422 (84.4%)

4.  C T PAWAN                :402(80.4%)

5.  ADITHYA H SHETTY   :400(80%)

     AISSCE/AISSE HIGH AVHIEVERS LIST 2017                                         CGPA-10 CLASS X

 

1.     ARUNDATHI MOHANAN

2.     LEKHASHREE. H.J

3.     SAMEEZA FARHAT

4.     DHRITHI BHAT

5.     KHUSHI.S.L

6.     BEDRE.M.SAMARTH

7.     G.S.SAMARTH

8.     SHAKTHI.P.C

9.     SAMYAM LOKAPRIYA.M.G

10.                         SATWIK.H.S

11.                         C.SRUSTI KUMAR

12.                         AMEENA SADAF

13.                         DHANYASHREE.J.K

14.                         VEDIKA.N.D

15.                         V.SWAMINATHAN

16.                         MONISHA PRASAD

17.                         GURUPRASAD.H.S

18.                         MONISHA .M.R

19.                         SAHANA.Y.D

20.                         H.A.SPANDANA

21.                         VIDYA VIJAY BHAT